Taupykime energiją

 

Atsižvelgdami į Energetikos ministerijos siūlomas energijos taupymo priemones ir rekomendacijas, siekiame taupyti resursus, atsakingai bei tvariai naudoti elektros energiją. Šiais mokslo metais per erdvinės plastikos, skulptūros ir keramikos dalykus sukurti kūriniai bus atrenkami prieš degant molio degimo krosnyse, krosnys naudojamos rečiau ir mažesne apimtimi.

Šiaulių dailės mokyklos administracija