Mokytojai

Mokytojai

Tel. 841 523961, el.p. svdm@splius.lt

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Irena Šliuželienė

Skulptūros, keramikos, piešimo, kompozicijos mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjo statusas.

Eglė Bičkienė

Tapybos, kompozicijos, grafikos mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjo statusas.

Rinaldas Damskis

Kompozicijos, grafikos mokytojas.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas metodininkas.

Audronė Grosienė

Dailėtyros, kompozicijos mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė.

Gitana Kaltanienė

Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjo statusas.

Violeta Kiznienė

Piešimo, kompozicijos mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė.

 

   

Arvydas Masiulis

Skulptūros mokytojas.

Neformaliojo vaikų švietimo vyr. mokytojas.

 

   

 

   

Ugnius Ratnika

 

Kompozicijos, dailėtyros, tapybos mokytojas.

Neformaliojo vaikų švietimo vyr. mokytojas.

Alvydas Šalkauskas

Fotografijos, kompozicijos mokytojas.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas metodininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, suteiktas meno kūrėjo statusas.

Ernesta Šimkienė

Dailėtyros, tapybos mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja.

Vilius Šliuželis

Skulptūros, kompozicijos, dailėtyros mokytojas.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas metodininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, suteiktas meno kūrėjo statusas.

Dalvytis Udrys

Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytojas.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas metodininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, suteiktas meno kūrėjo statusas.

Viktorija Visockytė

Piešimo, tapybos, kompozicijos mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjo statusas.

Vidmantas Zarėka

Tapybos mokytojas.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, suteiktas meno kūrėjo statusas.

Jūratė Žuklienė

Tapybos, kompozicijos, skulptūros mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė.

Mokytojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Mokytojas.pdf