Priėmimas į mokyklą

Visus, visus vaikus, kurie mėgsta piešti ir, kurie nori išmokti piešti kviečiame ateiti mokytis į Šiaulių dailės mokyklą

 

Būsimų mokinių dokumentai priimami nuo einamųjų metų balandžio 1 d.

Šiaulių dailės mokykloje adresu: Gumbinės g. 18B, Šiauliai.

Informacija teikiama tel. 841523960 (raštinė), 841523950 (pavaduotoja ugdymui), elektroniniu paštu: svdm@splius.lt arba svdm.ugdymas@smail.lt  

 

Mokykloje mokoma: piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos ir dailėtyros.

 

Mokykloje vykdomos programos:

Ankstyvojo dailės ugdymo programa

7–9 m. amžiaus vaikams.

Mokymosi trukmė – 3 metai.

Užimtumas – 4 pamokos per savaitę.

Mokomieji dalykai:  erdvinė raiška, spalvinė – grafinė raiška.

Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

 

Pradinio dailės ugdymo programa

10–11 m. amžiaus vaikams.

Mokymosi trukmė – 2 metai.

Užimtumas – 8 pamokos per savaitę.

Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija. 

Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.

 

Pagrindinio dailės ugdymo programa

12 m. amžiaus ir vyresniems mokiniams.

Mokymosi trukmė – 4 metai.

Užimtumas – 9 pamokos per savaitę.

Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra. 

Organizuojamas gebėjimų patikrinimas. 

Baigus pagrindinio dailės ugdymo kursą (4 metai), įteikiamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

 

Kryptingo ugdymo dailės programa

Programa, skirta dailės mokyklą baigusiems ir norintiems tobulinti įgūdžius mokiniams arba mokiniams, ketinantiems studijuoti dailės specialybę aukštosiose mokyklose.

Mokymosi trukmė – 1 metai.

Užimtumas – 6 pamokos per savaitę.

Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba.

Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į DAILĖS MOKYKLĄ

 

Mokiniai į Šiaulių dailės mokyklą priimami vadovaujantis Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-89 (toliau – Aprašas.DOC.). 

  • Į ankstyvojo ugdymo programą priimami 7–9 metų vaikai. Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 
  • Į pradinio ugdymo programą priimami 10–11 metų vaikai. Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.
  • Į pagrindinio ugdymo programą (mokslas trunka ketverius metus)  priimami 12 metų ir vyresni mokiniai. Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.
  • Į (kryptingojo) išplėstinio ugdymo programą priimami pagrindinę ugdymo programą baigę mokiniai. Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

 

Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:

  • Prašymą pagal pateiktą formą (atsisiųsti ->   Prašymas dėl priėmimo į mokyklą.docx; Prašymo nuoroda  https://forms.gle/7HfqYG122jyPBTDfA 
  • Formą dėl mokinio duomenų tvarkymo (atsisiųsti ->  Forma mokinio duomenų tvarkymas.pdf;;
  • Gimimo liudijimo arba paso kopiją.
  • Būsimi pradinio (10–11 metų vaikai) ir pagrindinio (12 metų ir vyresni) ugdymo programų mokiniai pateikia vieną spalvotą darbą (A4 formatu), atliktą su pasirinkta technika, tema Šiauliai – mano namai. Darbų vertinimo data – 2023 m. gegužės 31 d., darbus vertins mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

Nepamiršti 2023 m. rugsėjo 1 d. atvykti į mokyklos raštinę – pasirašyti mokymosi sutarties. 

 

Jeigu mokinys metus ar daugiau darė pertrauką – nesimokė, jis priimamas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. be gebėjimų patikrinimo, patikslinant duomenis apie ankstesnį mokymąsi Šiaulių dailės mokykloje (duomenų tikslinimas su Mokinių registru užtrunka 1–3 d. d.). 

 

Prašymai mokytis mokykloje pateikiami nuo einamųjų metų balandžio 1 d. Prašymus galima pateikti raštinėje arba el. paštu svdm@splius.lt (dokumentus pasirašius mobiliuoju (kvalifikuotu) parašu). Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIJA MOKINIAMS, KURIE PATEIKĖ PRAŠYMĄ DĖL PRIĖMIMO Į DAILĖS MOKYKLĄ:

Sveikiname naujai tapusiu Šiaulių dailės mokyklos mokiniu. 2022–2023 m. m. grupių sąrašai bus skelbiami mokykloje rugsėjo 2 d.

Tikslų mokinių ir tėvelių susirinkimų laiką skelbsime mokyklos interneto svetainėje www.sdailesmokykla.lt ir mokyklos FB paskyroje.

Užsiėmimams reikia turėti: grafito pieštukų, trintuką, guašo rinkinį (6–12 spalvų), teptukus. Pagrindines priemones (popierių, molį, akrilo dažus) perka mokykla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papildomas priėmimas į laisvas ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio I kurso programų vietas organizuojamas rugsėjo 5 d. 

  • Būsimi pradinio (10–11 metų vaikai) ir pagrindinio (12 metų ir vyresni) ugdymo programų mokiniai pateikia vieną spalvotą darbą (A4 formatu), atliktą su pasirinkta technika, tema Šiauliai – mano namai. Darbų vertinimo data – 2022 m. rugsėjo 5 d., darbus vertins mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prašymus galima pateikti raštinėje arba el. paštu svdm@splius.lt (dokumentus pasirašius mobiliuoju (kvalifikuotu) parašu). Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupės formuojamos pagal mokinių amžių. Pagrindinio ugdymo IV kurso mokinių grupės formuojamos pagal mokinių pasirinktą dailės šaką.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Norint, kad Jūsų vaiką išbrauktume iš mokinių sąrašų, reikia pranešti Šiaulių dailės mokyklos administracijai, atsiunčiant užpildytą atsisiųsti->  Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų.docx   išbraukti iš mokinių sąrašų  el. paštu  svdm@splius.lt.

   Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymą išbraukti iš mokinių sąrašų reikėtų pristatyti iki mėnesio pabaigos, kitu atveju – pvz., pateikus prašymą mėnesio viduryje, pabaigoje ir pan., iš sąrašų galėsime išbraukti tik mėnesio pabaigoje ir už šį mėnesį buhalterija (Dailės mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Šiaulių Apskaitos centras (toliau – ŠAC)) skaičiuos įmoką už mokslą.